70 dòng xây dựng mẫu blog cơ khí

377 2021/04/12 10:52:49

Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp tự tạo ra 1 mẫu website cơ khí. Zoblogs đã hỗ trợ những công cụ mạnh mẽ để bạn đưa ý tưởng của mình vào thực tiễn chỉ với những dòng cơ bản

Sau đây là mẫu code về website cơ khí

Bạn sử dụng công cụ theme connect để tạo ra 1 website cơ khí theo trình tự gợi ý như sau:
Admin > Dashboard > Theme Connect > New
Bạn có thể test với tên file là : content/test
Sau đó bạn xem kết quả thử ở Your Domain /test


[image]//out.zoblogs.com/out/media_com/?sh=d50d6e45[/image]
Hình ảnh hoàn thiện


Trong quá trình xây dựng và cập nhật tin tức phù hợp mẫu website cơ khí này. Bạn nên chú ý trong việc lựa chọn hình ảnh phù hợp với tông màu của mình.
Đối với ngành nghề cơ khí hoặc xây dựng, nên chọn những màu có tông màu sáng, độ phản quang cao, màu thích hợp nhất thường được áp dụng là màu vàng và cam.
Sau đây là nội dung code:

[code]

<%
w={
"slide":{
"model_info":{
"image":"https://images.pexels.com/photos/2760344/pexels-photo-2760344.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940"
}},
"service":{"number":6,"inline":3,"padding":0},
"product":{
"model_info":{
"image":"https://images.pexels.com/photos/2323080/pexels-photo-2323080.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940"
},
"content":{"model_info":{
"name":"Favorite Products",
"description":"Our favorite products",
"view":"name,description",
"sub_position":"bottom"
}}
},
"question":{"content":{
"model_info":{
"image":"https://images.pexels.com/photos/3361235/pexels-photo-3361235.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940",
"sub_position":"right",
"sub_width":0.5
}

},
"number":6
},
"gallery":{"content":{"model_info":
{
"sub_position":"bottom",
"view":"name,description"

}}},
"feeling":1

};
w(tools.home({"view":w}));
%>
[/code]
Các bạn có thể xem bản hoàn thiện theo link sau : Tự xây dựng mẫu Blog Cơ Khí
Thanks các bạn đã quan tâm. Mình rất vui khi nhận dc phản hồi từ các bạn để tiếp tục có những bài viết hữu ích hơn .