Manager Share - phân quyền quản trị đắc lực cho hệ thống quản trị

225 2021/04/12 10:43:02

Manager share giúp bạn chia sẻ quyền quản trị cho người dùng khác. Với 6 cấp độ phân quyền theo thời gian thực, bạn hoàn toàn có thể giải phóng áp lực từ việc quản trị

Manager share giúp bạn chia sẻ quyền quản trị cho người dùng khác.
Với 6 cấp độ phân quyền theo thời gian thực, bạn hoàn toàn có thể giải phóng áp lực từ việc quản trị.
[h2 index="alpha"][/h2]
[menu][/menu]
Phân quyền là xu hướng phân tán quyền quyết định trong cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, phân quyền còn là quá trình chuyển giao nhiệm vụ hay quyền hạn cho bộ phận hay cá nhân có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đó.
Phân quyền cho nhân viên là việc bạn giao cho nhân viên của mình 1 phần quyền hạn để quyết định và hoàn thành một số công việc nào đó trong bộ phận của doanh nghiệp.
Phân quyền còn giúp bạn hiểu rõ được năng lực cũng như khả năng làm việc của các thành viên trong bộ phận, tổ chức, từ đó bạn có thể định hướng được số lượng công việc và loại công việc cần được giao cho nhân viên phù hợp để tiến trình công việc được thực hiện ở mức tối ưu nhất.
Chia sẻ quyền quản trị là nhu cầu tất yếu để cải thiện năng suất, giải phóng thời gian cho lãnh đạo và tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư

Phân quyền là giải phóng tiềm lực nhân viên


[image]https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/04/12/25/man-2037255_960_720.jpg[/image]
Bạn thiết lập ra những ranh giới rõ ràng để nhân viên tự do vận hành trong khuôn khổ của mình, nhân viên sẽ được giải phóng sức sáng tạo gia tăng hiệu suất vô cùng lớn

Phân quyền gia tăng hiệu suất từ đối tác, cải thiện hiệu suất bộ máy vận hành


[image]https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/05/11/40/chess-316657_960_720.jpg[/image]
Thiết lập cơ chế để đối tác tham gia trực tiếp vào hệ thống, giảm thiểu quá trình hỗ trợ, tiết kiệm thời gian và sức lao động cho cả nhân viên và đối tác

Hệ thống phân quyền trong Zoblogs


Zoblogs cho phép bạn phân quyền với 6 cấp độ:
- View: Người dùng được phép nhìn thấy các số liệu và thông tin nhưng nếu chỉ quyền View này thì người dùng không thể thay đổi bất cứ thông số nào trong hệ thống Blog. Nhưng đây cũng là quyền cơ bản để người dùng đầu tiên có quyền thấy để bắt đầu các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa.
- Update: Người dùng có quyền thay đổi thông tin. Một số tính năng mở rộng chỉ cho phép người dùng được thay đổi thông tin do chính mình đã thêm vào, muốn mở rộng khả năng sửa đổi thông tin của người khác cần các quyền cao cấp hơn như Checker, Tester hoặc Manager.
- Add New: Người dùng được quyền thêm mới mẩu tin hoặc thông tin. Nhưng nếu chỉ quyền này thì người dùng thậm chí không thể sửa lại mẩu tin mình đã thêm vào.
- Delete: Quyền xóa mẩu tin, ở một số tính năng mở rộng, người dùng chỉ có thể xóa mẩu tin mình đã thêm vào, muốn xóa mẩu tin của người khác thì người dùng cần được cấp quyền cao hơn như Checker, Tester hoặc Manager
- Tester: Quyền này ít khi được sử dụng trong hệ thống, nhưng một số tính năng mở rộng sẽ hỗ trợ quyền này khi cần cấu trúc phức tạp. Một số tính năng mở rộng cho quyền này thông dụng sẽ được liệt kê sau đây. Chủ yếu của quyền này là thay đổi lại trạng thái của mẩu tin như : Pending sang Processing hoặc Processing sang Recheck ...
- Checker: Quyền này tương tự như Tester, cũng ít khi được sử dụng, chủ yếu để thay đổi trạng thái mẩu tin, chỉ khác Tester là quyền này được quyền Public hoặc xóa mẩu tin
Một số tính năng mở rộng sử dụng 2 quyền Tester và Checker:
- Pulic Post (Cho phép người dùng hoặc thành viên tạo POST nhằm khai thác lợi thế thông tin từ bên ngoài hoặc đội ngũ)
- Public Product (Tạo ra 1 chợ Online mà người dùng được phép tạo sản phẩm đăng bán trên hệ thống)
- Auto Report (Tạo mẫu tin cho phép người dùng nhận lại những thông tin tương ứng sau khi xác nhận 1 Form)
- Social (Tạo ra 1 mạng xã hội)
- Forum (Tạo ra 1 forum )
- Token Manager (Tạo ra cổng tương tác với các ứng dụng thứ 3 thông qua hệ thống token mã hóa)
- CoinSocial Version 0.5 (Tạo ra đồng tiền ảo BlockChain)
- CoinSocial Version 3.2 (Tạo ra đồng tiền ảo với những công nghệ tiên tiến nhất xét đến thời điểm cuối năm 2021)
- Info BlockChain (Tạo ra hệ thống lưu trữ thông tin được bảo toàn nội dung bởi cơ chế BlockChain)
[.....]
- Manager: Đây là quyền cao cấp nhất tương ứng với Admin. Nhưng quyền này không được thay đổi những thông tin cục bộ quan trọng trong hệ thống. Những thôn tin cục bộ quan trọng chỉ có thể được thay đổi bởi Admin
[image name="Hình ảnh về hệ thống phân quyền"]//out.zoblogs.com/out/media_com/?sh=9550fc0e[/image]

Phân quyền theo Group


Mỗi một cá nhân có thể thuộc 1 hoặc nhiều Group, nhưng 1 Group chỉ có những quyền hạn nhất định.
Bạn có thể đơn giản hóa việc phân quyền này theo chức danh của nhân viên. Ví dụ:
- Giám đốc kinh doanh được toàn quyền trong hệ thống hóa đơn như xem, sửa ,xóa, xem báo cáo hóa đơn.
- Trưởng phòng kinh doanh được quyền xem, sửa hóa đơn,xem báo cáo hóa đơn.
- Nhân viên kinh doanh được quyền thêm hóa đơn.
- Nhà đầu tư được quyền xem hóa đơn, xem hệ thống báo cáo.

Tổng Kết


Việc phân chia quyền quản trị mang lại nhiều lợi ích lớn lao, nhưng đi kèm đó là một số rủi ro khi bạn hoạch định chức năng không tương xứng với quyền của 1 nhóm. Tuy nhiên, đó là con đường duy nhất để người quản trị gia tăng hiệu suất, lợi nhuận và tiến tới chân trời tự do.