Cấu hình gởi mail môi trường Zoblogs

270 2021/04/12 10:47:10

Zoblogs cho phép bạn gởi mail thông qua những hộp thư phổ thông đến chuyên nghiệp. Giúp bạn dễ dàng điều tiết các chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng phù hợp với ngân sách

Zoblogs cho phép bạn gởi mail thông qua những hộp thư phổ thông đến chuyên nghiệp. Giúp bạn dễ dàng điều tiết các chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng phù hợp với ngân sách
Zoblogs sử dụng SMTP để gởi email.
Để cấu hình SMTP các bạn vào Admin > Dashboad > Email Config > Config
[image]//out.zoblogs.com/out/media_com/?sh=0dee0005[/image]
Tại đây các bạn điền đầy đủ thông số gồm : User, Password, Host, Port
Lưu ý, hầu hết dịch vụ email hiện tại yêu cầu email phải gởi theo phương thức TLS

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ SMTP Gmail :    Các thông số


  • User : email của bạn

  • Password : password của bạn

  • Host : smtp.gmail.com

  • Port : 587 (khuyến khích)


Điều chỉnh chế độ bảo mật của GmailPs: Mời các bạn xem thêm danh sách nhà cung cấp dịch vụ SMTP miễn phí, uy tín