Cấu trúc theme mặc định của Zoblogs

83 2021/10/18 15:41:17

Zoblogs cung cấp mặc định 01 cấu trúc để người dùng dễ dàng bố trí các thành phần blogs của mình. Nội dung được bố trí như sau:

Zoblogs cung cấp mặc định 01 cấu trúc để người dùng dễ dàng bố trí các thành phần blogs của mình.
Nội dung được bố trí như sau:

  • theme


    • html

    • e


  • email